NSEG

De Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde stelt zich ten doel de kwaliteit van de uitoefening van de esthetische geneeskunde in Nederland te bevorderen, in de meest ruime zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  •  Neutraal aanspreekpunt te zijn voor esthetische geneeskunde
  •  Het Ontwikkelen van breed gedragen praktische richtlijnen en normen
  •  Het Ontwikkelen van breed gedragen toetsbaar kwaliteit-raamwerk
  •  Het Ontwikkelen van breed gedragen bekwaamheid raamwerk

Er is op dit moment een pluriform aanbod van diverse behandelaars binnen de esthetische geneeskunde. Door de oprichting van de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG) is er nu één platform dat naar buiten kan treden. Deze samenwerking mag uniek worden genoemd in Nederland en Europa. Aan de totstandkoming van deze samenwerking heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een belangrijke rol gespeeld. Het initiatief van de NSEG is ook door minister E. Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) positief onthaald. Gezien de ontwikkelingen binnen de cosmetische sector wil zij graag betrokkenheid van de NSEG bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving en normen.

 Deelnemende verenigingen

  •  Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- Oorheelkunde (NVKNO)
  •  Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
  •  Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC)
  •  Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
  •  Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
  •  Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)