Contact

Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde

Albrechtlaan 17

1404 AJ Bussum

 

contact@nseg.nl

 

Bestuur

Dr. Capi Wever, voorzitter NSEG en bestuurslid NVKNO
Dr. Catharina Meijer, secretaris/penningmeester NSEG en vice-voorzitter NVCG
Drs. Robert Boonen, bestuurslid NSEG en voorzitter van NVVCC
Dr. Roel Genders, bestuurslid NSEG, lid NVDV
Drs. Rutger Schepers, bestuurslid NSEG, lid NVMKA
Drs. Christine Eenhorst, bestuurslid NSEG, lid NOG

 

Bureau NSEG

Ank de Bruin
Simone Lebbink

 

Bankrekening

NL30ABNA0623470721

Inschrijving KvK

60219653